Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

Enquête

Door Steven Immenga op 11 April 2013 · Reageer

Landelijke enquête van het LOCA – ‘‘Personalisatie van de opleiding’'.

Jaarlijks houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten van Nederland. Met de enquête van dit jaar kijken naar het personaliseren van de opleiding. Hiermee willen we uiteindelijk aanbevelingen kunnen doen waarmee het onderwijs van coassistenten landelijk verbeterd kan worden. Input vanuit jouw ervaring als coassistant is daarbij essentieel!

  

Vul NU via:

http://www.thesistools.com/loca17coassistent

 de enquête in! De enquête bestaat voornamelijk uit multiple choice vragen en enkele open vragen.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Onder de deelnemers worden een aantal mooie prijzen verloot!

- 3x ABCDE cursus via  http://www.abcdevoorcoassistenten.nl/
- 1x Ipad mini II voor in je artsenjas

Bij voorbaat dank en succes! LOCA bestuur 2017