Landelijk Overleg Co-Assistenten
ABCDE voor CoAssistenten

NieuwsBericht naar aanleiding van de landelijke actiedag

Door Jan Marie de Gooyer op 04 December 2016 · Reageer

Op 27 oktober was de DitDoetDeCo actiedag. Wat is er daarna eigenlijk allemaal gebeurd? Op vrijdag 28 oktober heeft de werkgroep gesproken met Minister Bussemaker. Na meermaals te hebben gezegd dat ze onder de indruk was van onze actie bleef ze, niet geheel onverwachts, bij haar standpunt. Ondanks de vele goede argumenten en zorgwekkende cijfers, ziet ze het probleem simpelweg niet. Daarmee was het echter nog niet klaar. Een paar dagen later stemde de Tweede Kamer over de ingediende moties. We hebben de Kamerleden van beide kamers daarvoor ingelicht over ons gesprek met de Minister. Tijdens het stemmen bleek dat in tegenstelling tot D66 en GroenLinks (als invoerders van het leenstelsel), de PvdA en VVD niet wilden inzien dat geneeskundestudenten in een lastige positie zitten. Bijna alle partijen hebben voor de motie gestemd, behalve de regeringspartijen.

Dat deze specifieke moties niet gesteund werden betekent niet dat moties in de toekomst geen kans van slagen hebben. Door de enorme aandacht voor de actiedag staat het onderwerp sterk op de politieke agenda. Verschillende partijen uit zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben aangegeven met dit onderwerp door te gaan. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat er uiteindelijk een vorm van een tegemoetkoming voor coassistenten gaat komen, maar het zal wel een zaak worden van de lange adem. Dat neemt niet weg dat er de afgelopen weken veel is bereikt. De bewustwording die door de actiedag is gecreëerd zal ook voor de toekomst van belang zijn. Voor nu blijven we in contact met de politieke partijen die het probleem ook zien en blijven we ons actief inzetten voor de geneeskundestudenten. We zijn namelijk dichterbij dan ooit! Hoe en wat exact? Daar houden we je van op de hoogte via Facebook (dus like onze pagina)!

We kunnen met z’n allen enorm trots zijn op wat we gezamenlijk hebben bereikt. Wij als werkgroep willen graag iedereen nogmaals onwijs bedanken voor jullie inzet en we houden jullie graag op de hoogte van alle vorderingen het komende jaar.


Actie tegemoetkoming coassistenten 27-10-2016

Door Jan Marie de Gooyer op 23 October 2016 · Reageer

Op 27 oktober 2015 verzamelden wij 22.000 handtekeningen om een tegemoetkoming voor coassistenten te realiseren. Tot op heden heeft de minister afwijzend op onze argumenten gereageerd. Nog steeds weet de minister niet wat een coschap precies inhoudt. Precies één jaar later voeren wij daarom opnieuw actie om aandacht voor dit onderwerp te vragen. Aankomende donderdag laten wij zien wat een #coassistent doet!!

Om een zo groot mogelijk bereik te creëren, kan je ons op social media steunen. Dit is o.a. mogelijk middels onze Nouncy actie http://ditdoetdeco.nouncy.com/tegemoetkoming-coassistenten. Door alvast een bericht te schrijven op je eigen social media accounts, kunnen we op de actiedag in één keer duizenden mensen bereiken.

Doe mee en help de actie te starten! Kijk voor meer informatie op https://ditdoetdeco.com/ en like de facebook pagina https://www.facebook.com/DitDoetDeCo/?fref=ts


Sollicitaties voor 2017!

Door Jan Marie de Gooyer op 06 September 2016 · Reageer

Wil jij je een jaar lang inzetten voor alle co-assistenten van Nederland? Solliciteer dan nu voor het LOCA bestuur 2017! Je sollicitatie moet uiterlijk 3 Oktober binnen zijn! De gesprekken zullen halverwege oktober gepland worden!

 


Landelijke enquete!

Door Jan Marie de Gooyer op 17 May 2016 · Reageer

Landelijke enquête van het LOCA – ‘‘Vaardigheden met het oog op de toekomst’'.

Jaarlijks houdt het LOCA een enquête onder alle co-assistenten van Nederland. Met de enquête van dit jaar wil het LOCA inzicht vergaren in hoe de coassistent wordt voorbereid op de toekomstige gezondheidszorg. Hiermee willen we uiteindelijk aanbevelingen kunnen doen waarmee het onderwijs van coassistenten landelijk verbeterd kan worden. Input vanuit jouw ervaring als coassistant is daarbij essentieel! 

Is er in de masterfase voldoende aandacht voor het ontwikkelen van een generalistische medische blik?

Is er in de masterfase voldoende aandacht voor interprofessionele samenwerking?

Leer jij in de masterfase om te werken volgens evidence based medicine?

Wat is volgens jou het belangrijkste doel van de masterfase?

 

Vul NU via: http://www.thesistools.com/web/?id=510090 de enquête in! De enquête bestaat voornamelijk uit multiple choice vragen en enkele open vragen.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Onder de deelnemers worden een aantal mooie prijzen verloot!

- 4x ABCDE cursus via www.abcdevoorcoassistenten.nl
- 1x Ipad mini II voor in je artsenjas 
- 5 x het boek ‘artsen met verstand van zaken’ via www.medicalbusiness.nlBij voorbaat dank en succes! LOCA bestuur 2016